Sajt predmeta Elektromagnetika Grupa za elektromagnetiku, antene i mikrotalase
Elektrotehnički fakultet, Beograd
Sajt Smera za mikrotalasnu tehniku
Home Ispitni zadaci Obaveštenja Smer za mikrotalasnu tehniku ETF Beograd

Ispitni zadaci

Obaveštenja

Smer za mikrotalasnu tehniku


Ostali predmeti Grupe

Osnovi elektrotehnike

Elektromagnetika

Na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu predmet Elektromagnetika se predaje na svim odsecima osim na odseku SI:

Uputstvo za studente

Odsek za Telekomunikacije i informacione tehnologije (OT), obavezan predmet OT2E

Odsek za Energetiku (OG), obavezan predmet OG2E

Odsek za Fizičku elektroniku (OF), izborni predmet OF2E

Odsek za Elektroniku (OE), izborni predmet OE3E

Odsek za Signale i sisteme (OS), izborni predmet OS2E/OS3E

Odsek za Računarsku tehniku i informatiku (IR), izborni predmet IR3E

Nastavnici i saradnici na predmetu Elektromagnetika:

dr Branko Kolundžija, redovni profesor, Fellow IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), soba 88, e-mail: kol@etf.rs

dr Marija Stevanović, vanredni profesor, soba 80, e-mail: mnikolic@kondor.etf.rs

dr Miodrag Tasić, docent, laboratorija 63, e-mail: tasic@etf.rs

dipl. inž. Nikola Basta, asistent, laboratorija 63, e-mail: nbasta@etf.rs

Ocenjivanje

Kolokvijum u trajanju od 2,5 sata – 2 zadatka po 10 poena i 4 pitanja po 2,5 poena, ukupno 30 poena.

Ispit u trajanju od 3 sata – 2 zadatka po 20 poena i 6 pitanja po 5 poena, ukupno 70 poena.

Ocene: 6 od 50,5-60 poena, 7 od 60,5-70 poena, 8 od 70,5-80 poena, 9 od 80,5-90 poena, 10 od 90,5-100 poena.

Vrh strane

Poseta radarskoj stanici Koviona zakazana je za 17.05.2019. Polazak je u 10:00, sa parkinga ETF-a, a povratak do 15:00. Molimo studente koji nisu poslali svoje podatke: IME, PREZIME, JMBG, BROJ LIČNE KARTE I KO JE LIČNU KARTU IZDAO, da to učine zaključno sa 08.05.2019. u 17:00.

Projekti korišćenjem Arduino mikrokontrolera.


Predstavljanje Elektromagnetike na Odsecima za Elektroniku (OE), Signale i sisteme (OS) i Računarsku tehniku i informatiku (IR)


Predstavljanje Elektromagnetike na Odseku za Fizičku elektroniku (OF)Home | Ispitni zadaci | Obaveštenja | Smer za mikrotalasnu tehniku