Sajt predmeta Elektromagnetika Grupa za elektromagnetiku, antene i mikrotalase
Elektrotehnički fakultet, Beograd
Sajt Smera za mikrotalasnu tehniku
Home Ispitni zadaci Obaveštenja Smer za mikrotalasnu tehniku ETF Beograd

Ispitni zadaci

Obaveštenja

Smer za mikrotalasnu tehniku


Ostali predmeti Grupe

Osnovi elektrotehnike

Elektromagnetika (13E072OEM) - "Nastava na daljinu"

Nastavnici:

dr Marija Stevanović, vanredni profesor, soba 80, e-mail: mnikolic@etf.rs

dr Miodrag Tasić, docent, laboratorija 63, e-mail: tasic@etf.rs

Literatura:

A.Đorđević: Elektromagnetika, Akademska misao, 2008.

B.Notaroš, V.Petrović, M.Ilić, A.Đorđević, B.Kolundžija, M.Dragović: Zbirka ispitnih pitanja i zadataka iz Elektromagnetike, Akademska misao, 2008.

Na ovoj stranici će biti objavljivane informacije i materijali za praćenje "nastave na daljinu" iz Elektromagnetike (13E072OEM).
Sva pitanja u vezi sa predmetom studenti mogu uputiti predmetnim nastavnicima putem e-maila.

Pravila polaganje ispita do prolećnog semestra školske 2020/21. godine.

Obaveštenje u vezi sa "nastavom na daljinu".

Okvirni plan prelaženja gradiva po datumima.

Zadatak 206.

Zadatak 219.

Zadatak 225.

Materijal za MS Teams nastavu zakazanu za 2. april u 14h.

Materijal za MS Teams nastavu zakazanu za 7. april u 15h.

Materijal za MS Teams nastavu zakazanu za 9. april u 14h.

Materijal za MS Teams nastavu zakazanu za 14. april u 14h.

Materijal za MS Teams nastavu zakazanu za 16. april u 14h.

Materijal za MS Teams nastavu zakazanu za 16. april u 20h.

Materijal za MS Teams nastavu zakazanu za 21. april u 14h.

Materijal za MS Teams nastavu zakazanu za 23. april u 14h.

Materijal za MS Teams nastavu zakazanu za 28. april u 14h.

Materijal za MS Teams nastavu zakazanu za 30. april u 14h.

Materijal za MS Teams nastavu zakazanu za 5. maj u 14h.

Materijal za MS Teams nastavu zakazanu za 7. maj u 14h.

Materijal za MS Teams nastavu zakazanu za 12. maj u 14h.

Materijal za MS Teams nastavu zakazanu za 14. maj u 14h.

Raspored prezentacija završenih modela antena na MS Teams platformi (28. i 30. maj)


Home | Ispitni zadaci | Obaveštenja | Smer za mikrotalasnu tehniku